top of page

החווה האקולוגית

 

החיבור לטבע ולאדמה

היה הכח המניע

לייצירת גן הירק האורגני,

בוסתני פירות

ולול קטן של מטילות

***

יש  משהו קסום בלקטוף ולנגוס

בשזיף שחור באוגוסט

או

ללקט ירקות מהגן לקערת הסלט

או

להקפיץ למחבת ביצים טריות מהלול

bottom of page